I Første Verdenskrig 1914-1918 var ca. 30.000 mænd fra Sønderjylland (Nordslesvig) indkaldt til tysk krigstjeneste, og heraf faldt der 5.333.  De ligger begravet på tyske soldaterkirkegårde på mange forskellige fronter, men især på Vestfronten.  Efter Sønderjylland i 1920 blev forenet med  Danmark, opstod ønsket om at skabe en særlig kirkegård, hvortil de dansksindede blandt de faldne kunne overflyttes, hvis deres familier ønskede det.

Kirkegården i Braine blev etableret i 1924 med 50 genbegravede soldater, og antallet er siden da øget til 79. Selvom kirkegården kun rummer relativt få, har den fået status som et erindringssted for alle faldne sønderjyder, såvel dansksindede som tysksindede.  Som følge heraf er der i 2013 opsat mindetavler med deres navne anført under hvert sogn.

En oversigt med udførlige oplysninger om de faldne sønderjyder findes på www.museum-sonderjylland.dk/sonderborg