Verdenskrigens følgevirkninger var næsten uoverskuelige – både på kort og på langt sigt. De faldne sønderjyder efterlod sig ca. 1.500 enker og 5.000 faderløse børn.

Desuden var ca. 7.000 krigsinvalider og krigsbeskadigede.  Der var ikke blot fysiske følger af krigen, men også mentale.

De oplevelser, som soldaterne havde haft i skyttegravene under krigen, kom til at præge mange af dem for livstid.

Som en følge af krigsnederlaget accepterede den tyske regering, at landets grænser skulle nyordnes ud fra princippet om folkenes selvbestemmelsesret.

Dette muliggjorde i 1920 to folkeafstemninger, der førte til grænseflytning og Nordslesvigs indlemmelse i Danmark og fastlagde den nuværende dansk-tyske grænse

Der blev nu iværksat hjælp fra den danske stat til krigsenkerne og krigsinvaliderne samt privat hjælp fra flere sider, bl.a. fra Den Sønderjyske Fond.

Efter krigen blev der i hvert eneste sogn oprettet mindesmærker for de faldne, og hvor de efterladte kunne mindes deres afdøde, der var begravet i det fremmede.