I 1915 blev der anlagt en luftskibsbase ved Tønder, hvor der blev opført to luftskibshaller og en hangar.

De første zeppelinere landede her i foråret 1915 og  blev især anvendt til rekognosceringsflyvninger over England.

Basen blev udbygget med en dobbelthal, 243 m lang, og 73 m bred, og den havde et personale på 500 mand. I juli 1918 blev basen bomber af engelske fly kom ikke mere i drift.

I 1916 blev der opført et forsvarsanlæg, Sikringsstilling Nord, tværs over Sønderjylland fra Vadehavet i vest til Lillebælt i øst.

Det skulle hindre en eventuel engelsk landgang ved Esbjerg i det neutrale Danmark og invasion i Tyskland nordfra.

Sikringsstillingen var en meget stærk befæstning, der bestod af to skyttegravskæder med over 800 betonkonstruktioner.

Den var udbygget med veje, betonbroer, militære jernbaner samt signal- og radiostationer. Den var bemandet lige til krigens afslutning, men kom aldrig i anvendelse.