Hurrapatriotisme og krigerisk optimisme prægede de første krigsår.

Pressefriheden var blevet ophævet ved krigens udbrud og aviscensur indført. De tyske aviser gav udtryk for nationens sammenhold.

De dansksprogede aviser fik påbud om at bruge udtryk som ’vor Kejser’ og ’vor Hær”, og små forseelser førte til lukning i flere uger.

Krigsførelsen krævede enorme summer, der var langt større end statens indtægter. Derfor var det nødvendigt at optage indenlandske krigslån.

Appellen til det tyske folks offervilje blev derfor et tilbagevendende tema i alle krigsårene.

Heltedyrkelse og fremhævelsen af vundne sejre skulle styrke den nationale sammenhængskraft og gøre det lettere at få folk til at yde ofre og tegne krigslån.

Men det lykkedes kun i beskeden grad. De dansksindede følte ingen trang til at støtte krigsførelsen og havde også manglende tro på, at lånene ville blive betalt tilbage med fuld værdi. Denne skepsis viste sig at være velbegrundet.